Địa Điểm Bảo Hành

Bảo hành tại tất cả các đại lý, hệ thống bán lẻ trên toàn quốc.
Thiết bị sẽ không được bảo hành trong các trường hợp sau :

  • Máy do va chạm , rơi rớt, bể, xì hoặc phù tụ
  • Máy đặt trong môi trường không phù hợp như: trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, đặt trong môi trường ẩm bị oxy hóa
  • Máy có dấu hiệu do côn trùng hoặc tác nhân khác ( như đất, nước , cát…) xâm nhập
  • Hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn
  • Các phụ kiện hao mòn trong quá trình sử dụng

© HOBBYCUT. ALL RIGHTS RESERVED.